Utrikesminister Tuomiojas tal vid Armeniens diplomatakademi

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal vid Armeniens diplomatakademi den 4 april 2012.