Utrikesminister Tuomiojas tal vid arktiskt seminarium

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid ett seminarium om arktiska frågor som ordnades av Utrikespolitiska institutet den 18 september i Helsingfors.