Utrikesminister Tuomiojas tal vid arktiskt seminarium i Helsingfors

Med följande anförande öppnade utrikesminister Erkki Tuomioja S&D Groups konferens ”Hållbar utveckling i arktiska områden och EU:s arktiska strategi” som ägde rum 24-25 januari i Helsingfors.

EU
arktinen alue