Utrikesminister Tuomiojas anförande vid Aleksanterikonferensen

Utrikesminister Erkki Tuomiojas öppningsanförande vid den 14:e årliga Aleksanterikonferensen vid Helsingfors universitet den 22 oktober.

EU