Utrikesminister Tuomiojas tal vid Aalto-universitetets studentkårs internationaliseringsvecka

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Aalto-universitetets studentkårs internationaliseringsvecka den 15 november 2012.

kestävä kehitys