Utrikesminister Tuomiojas huvudtal på vapenhandelsavtalsseminariet i London 

Utrikesminister Erkki Tuomiojas huvudtal på vapenhandelsavtalsseminariet i London den 3 november 2014.