Utrikesminister Tuomiojas öppningsanförande vid Euromedkonferensens plenarsammanträde

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll i egenskap av representant för EU:s ordförandeskap öppningsanförandet vid utrikesministerkonferensen för EU och Medelhavsländerna den 28 november i Tammerfors.

Utrikesminister Tuomiojas anförande (på engelska)