Utrikesminister Tuomiojas öppningstal vid konferens om vapenhandelsavtalet

Utrikesminister Erkki Tuomiojas öppningstal vid en konferens om vapenhandelsavtalet (ATT) i New York den 18 mars 2013.