Utrikesminister Tuomiojas öppningstal vid det förberedande mötet inför toppmötet om fysiskt skydd av kärnämnen i Söul 2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll öppningstalet vid det förberedande mötet som hölls i Helsingfors den 4–5 oktober 2011 inför toppmötet om fysiskt skydd av kärnämnen i Söul 2012.