Minister Tuomiojas inledningsord vid seminariet om energieffektivisering inom Östersjöregionen

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal på Östersjöstaternas råds, CBSS, seminarium om energieffektivisering i Helsingfors den 3-4 mars 2014