Utrikesminister Tuomiojas tal: 50 år av diplomatiska förbindelser mellan Finland och Peru

Den 13 januari 2014 höll utrikesminister Erkki Tuomioja ett tal i Lima om Finlands och Perus diplomatiska förbindelser som i år fyller 50 år.