Utrikesminister Tuomiojas tal under diskussion om utvecklingssamarbetet

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under en diskussion om utvecklingssamarbete som ordnades av Finlands största frivilligorganisationer i Lilla parlamentet i Helsingfors tisdagen den 12 mars 2013.

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under en diskussion om utvecklingssamarbete som ordnades av Finlands största frivilligorganisationer i Lilla parlamentet i Helsingfors tisdagen den 12 mars 2013.