"Ett internationellt aktivt, europeiskt Finland – Finland som EU-medlem"

Utrikesminister Tuomiojas tal vid universitetet i Zagreb den 19 oktober 2011

EU