Utrikesminister Tuomioja definierade den finländska utrikespolitikens nya utmaningar i Pasikivi-samfundet

Terrorattackerna i september har visat oss att säkerhetspolitiken i grunden är av global natur, sade utrikesminister Erkki Tuomioja i sitt tal om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linjedragningar inför Paasikivi-samfundet tisdagen den 23 oktober. Gemensamt för de nya hoten, t.ex. terrorism, internationell brottslighet, människohandel och miljökriser, är att de är svåra att bekämpa med traditionella militära medel. Utrikesminister Tuomioja betonade att internationellt samarbete är nödvändigt för att möta dessa hot. Också Finland deltar oförtrutet och aktivt i det internationella samarbetet – i EU, FN och Östersjöregionen. Enligt Tuomioja vore det skäl att bedöma relationerna till Nato i regeringens nästa utrikespolitiska redogörelse 2004, men han påpekade att ett medlemskap i Nato kan bli aktuellt endast i det fall att också en majoritet av finländarna ger det sitt stöd i en folkomröstning.

Utrikesminister Tuomiojas tal inför Paasikivi-samfundet

Baltian maat
EU
EU-jäsenyys
Itämeri
NATO
YK
kriisinhallinta
pohjoinen ulottuvuus
ulko- ja turvallisuuspolitiikka