Utrikesminister Tuomiojas tal om hållbar utveckling och utvecklingsmålen efter 2015 vid Perus diplomatakademi

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett anförande i Lima den 14 januari 2014 under ett seminarium i Perus diplomatakademi om hållbar utveckling och de globala utvecklingsmålen efter 2015.


ilmastonmuutokset
kestävä kehitys