Utrikesminister Tuomiojas tal om hållbar utveckling och utvecklingsmålen efter 2015 vid Perus diplomatakademi

Utrikesminister Tuomiojas tal om hållbar utveckling och utvecklingsmålen efter 2015 vid Perus diplomatakademi

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett anförande i Lima den 14 januari 2014 under ett seminarium i Perus diplomatakademi om hållbar utveckling och de globala utvecklingsmålen efter 2015.


ilmastonmuutokset
kestävä kehitys