Anförande av utrikesminister Stubb vid seminarium om redogörelsen om politiken för de mänskliga rättigheterna

Utrikesminister Alexander Stubbs anförande vid utrikesministeriets och justitieministeriets miniseminarium om statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna i Ständerhuset i Helsingfors den 3 september.
 

ihmisoikeudet