Utrikesminister Stubbs tal på ambassadörsdagarna: Från finanskris till politiska kriser?

Tal av utrikesminister Alexander Stubb på ambassadörsdagarna i Lilla parlamentet i Helsingfors den 24 augusti 2009.