Utrikesminister Stubbs tal vid Finlands advokatförbunds 90-årsjubileum

Utrikesminister Alexander Stubbs festtal vid Finlands advokatförbunds 90-årsjubileum i Helsingfors den 16 oktober 2009.