Utrikesminister Stubbs tal vid östersjökonferensen

Utrikesminister Alexander Stubbs tal vid östersjökonferensen i Helsingfors den 9 december 2008.

EU
Itämeri