Utrikesminister Stubbs tal vid OSSE:s ministermöte

OSSE:s ordförande, utrikesminister Alexander Stubbs tal vid OSSE:s ministermöte i Helsingfors den 4 december 2008.

ETYJ