Ulkoministeri Soinin puhe Ilmatieteen laitoksen seminaarissa 6.5.2019

Ulkoministeri Timo Soinin puhe Ilmatieteen laitoksen seminaarissa “Ilmatieteen yhdistäminen perinteiseen ja paikalliseen tietoon” Rovaniemellä 6.5.2019. Seminaari oli Arktisen neuvoston kokouksen sivutapahtuma.

Suomen ilmatieteen laitoksen sivutapahtuma 6.5.2019  “Ilmatieteen yhdistäminen perinteiseen ja paikalliseen tietoon”

Ulkoministeri Soini piti puheen englanniksi, alla on käännös puheesta. Linkki alkuperäiseen puheeseen um.fi:n englanninkielisillä sivuilla
 
Arvoisa IMOn presidentti David Grimes,
Pääsihteeri Petteri Taalas,
Pääjohtaja Juhani Damski,
Arktisen neuvoston pysyvien jäsenten edustajat, hyvät naiset ja herrat,

Arktiset kysymykset ovat olleet yksi merkittävä ministerikauteni painopiste. Syy on yksinkertainen. Arktinen alue on tärkeä Suomelle, mutta yhtä lailla myös muille maamme rajojen ulkopuolella. Se on tärkeä talouden, ilmaston ja turvallisuuden kannalta. Tämä tilaisuus, jonka aiheena on “Ilmatieteen yhdistäminen perinteiseen ja paikalliseen tietoon” on erittäin hyvin linjassa Arktisen neuvoston perusperiaatteiden kanssa. 

Arktinen alue tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia. Suomen arktisessa osaamisessa ei ole kyse ainoastaan jäänmurtajista. Meillä on kylmään ilmanalaan liittyvää osaamista. Osaamme suunnitella palveluja ja rakentaa infrastruktuuria, jotka soveltuvat arktisille yhteisöille. Näihin kuuluu muun muassa nollapäästöinen talonrakennus, kylmän ilmaston energiatehokkuus, älykäs tieliikenne ja luotettavat sääpalvelut. Tätä kutsutaan niin sanotuksi älykkääksi arktiseksi osaamiseksi. Mutta meidän tulee edistää Suomen arktista osaamista paremmin. Ei pidä olla liian arka. Mikä toimii Suomessa, toimii kaikkialla. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle.

Hyvät ystävät,

Sää ja ilmasto eivät kunnioita maiden rajoja. Tämän takia meteorologinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Seuranta- ja valvontaverkostojen parantaminen on hyödyksi yleiselle turvallisuudelle, meriliikenteelle ja lentoliikenteelle. Yhdessä kansallisten ilmatieteen laitosten kanssa pyrimme edistämään ilmastotiedettä, parantamaan havainnointia ja järjestämään arktisella alueella kipeästi tarvittavia palveluja. 


Hyvät naiset ja herrat,

Arktinen alue muuttuu nopeasti. Maapallon lämpeneminen tulee muuttamaan alueen ympäristö- ja talousmaisemaa. Uusia merireittejä avautuu ja luonnonvaroihin päästään käsiksi helpommin.

Ilmastonmuutos kuitenkin jatkuu. Se voi vaikuttaa maiden välisiin suhteisiin ja alueemme turvallisuuteen. Arktisen alueen mailla on erityinen vastuu – ja mahdollisuus – säilyttää arktinen alue rauhallisena ja vakaana. Meidän poliitikkojen tehtävänä on edistää rakentavaa yhteistyötä. Vakaa ja taloudellisesti elinvoimainen arktinen alue on meidän kaikkien etu. Arktinen ilmasto on kansallemme riittävän ankara, meidän ei pidä tehdä heidän elämäänsä yhtään vaikeammaksi. 

Lopuksi haluan kiittää Suomen ilmatieteen laitosta meteorologisen yhteistyön johtamisesta Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Haluan kiittää myös Maailman ilmatieteen järjestöä tuesta, jota se on antanut Suomen puheenjohtajuudelle ja sen Arktiselle neuvostolle ja sen työryhmille tarjoamasta järjestön ensiluokkaisesta asiantuntemuksesta.

Kiitos.

(Alkuperäinen puhe englanniksi)