Ulkoministeri Soinin puhe arktisen alueen neuvottelukunnan kokouksessa

Ulkoministeri Timo Soinin puhe arktisen alueen neuvottelukunnan
kokouksessa Oulussa 14.10.2015.

Hyvät arktisen alueen neuvottelukunnan jäsenet!

On ilo tavata teitä arktisissa asioissa ja nimenomaan täällä Oulussa.

Arktisen yhteistyön ja pohjoisen politiikan tarjoamia mahdollisuuksia tulee käyttää täysimittaisesti Suomen kansan hyvinvoinnin ja maamme kansainvälisen aseman turvaamiseksi. Siinä tarvitaan laajaa asiantuntemusta ja tiiviitä verkostoja, joita neuvottelukunnalla luonnollisesti on. Teillä on myös tärkeä tehtävä ideoida, miten voimme paremmin hyödyntää arktista sijaintiamme ja osaamistamme tulevaisuudessa.

Hallitusohjelman kirjaukset arktisista asioista ovat teille tuttuja, mutta todetaan ne nyt vielä tässä ääneen. "Suomi on aktiivinen arktisen alueen hyödyntämisessä ja yhteistyössä. Kaikessa toiminnassa arktisella alueella otetaan huomioon kestävän kehityksen reunaehdot. Arktisen yhteistyön kehittäminen on nostettava EU:n ulkosuhteiden yhdeksi painopistealueeksi, ja pohjoisten hankkeiden edistämiseen tarvitaan EU:n panosta."

Valtiosihteeri Lehtomäki käy kokouksessanne tarkemmin läpi hallituksen suunnitelmia arktisen politiikan osalta. Tehtävää riittää, ja työtä tehdään hyvässä yhteistyössä ulkoministeriön, muiden ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian ja tietenkin eduskunnan ja sidosryhmien kanssa.

GLACIER-konferenssi

Omalta osaltani ensimmäinen konkreettinen hallitusohjelman toimeenpano alkoi elokuussa Alaskan Anchoragessa, arktisessa ilmastokonferenssissa. Se oli arktisten maiden merkittävä yhteisesiintyminen tärkeässä ja erittäin ajankohtaisessa asiassa. Se oli myös presidentti Obaman ja hänen hallintonsa vakuuttava työnäyte. Konferenssissa hyväksyttiin yhteinen julistus, jossa sitoudutaan kiireisiin toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kaikki arktiset maat hyväksyivät julistuksen - Venäjä hetken mietittyään. Myös tarkkailijamaat liittyivät julistukseen, Kiinaa ja Intiaa lukuun ottamatta.

Obaman pääviesti Alaskassa oli, että ilmastomuutosta ei saada nykyisillä sitoumuksilla hallintaan. Tarvitaan huomattavasti nopeampaa ja ketterämpää toimintatapaa. Konferenssissa Obama totesi Yhdysvaltojen tarvitsevan uusia jäänmurtajia kansallisten intressiensä suojaamiseksi arktisilla alueilla. Ulkoministerinä tavoitteeni on, että tämä avaisi uusia mahdollisuuksia myös Suomen laivanrakennusteollisuudelle.

Ulkoministeri John Kerryn kanssa keskustelimme konferenssin yhteydessä kriisinhallinnasta ja transatlanttisten suhteiden vahvistamisesta. Sovimme, että olemme tiiviissä yhteistyössä, kun mailla on peräkkäiset puheenjohtajuudet arktisessa neuvostossa, jotta toiminnan jatkuvuutta voidaan vahvistaa. Kutsuin Kerryn Suomeen ja toivottavasti vierailu onnistuu jo ensi vuonna.

Barentsin euroarktinen neuvosto

Minulla on miellyttävä tehtävä toimia Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana tänään ja huomenna täällä Oulussa. Barents-yhteistyö on nyt päättyvällä Suomen puheenjohtajuuskaudella sujunut varsin hyvin eri sektoreilla. Suurlähettiläs Marja-Leena Vuorenpää esittelee teille tarkemmin Barents-yhteistyötä ja Suomen puheenjohtajuuskauden saavutuksia.

Arvioisin, että Venäjälle arktinen yhteistyö on alue, josta halutaan pitää kiinni huolimatta Euroopan kiristyneestä turvallisuustilanteesta. Suomelle on tärkeää, että kansainväliset jännitteet eivät ole suuremmin haitanneet tätä toimintaa. Ulkoministeri Lavrov on jo matkalla Ouluun. Meillä on kahdenvälinen tapaaminen ja myöhemmin illalla luovutan hänelle Barents-neuvoston puheenjohtajan nuijan, kun Venäjästä tulee puheenjohtajamaa seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. 

Euroopan unioni, Pohjoismaat

EU:lla pitäisi olla vahvempi ja selkeämpi arktinen politiikka. EU valmistelee parhaillaan kolmatta arktista tiedonantoaan ja Suomi on aktiivisesti vaikuttamassa sen sisältöön, jotta omat kansalliset painopisteet näkyvät myös EU:n toiminnassa. EU:n arktinen informaatiokeskus on tarpeen ja olemme muistuttaneet, että olemme tarjonneet Rovaniemeä sen sijaintipaikaksi. Suomalais-MEPien työn tuloksena hanke onkin nytkähtänyt eteenpäin, kun EU-parlamentin budjettikomitea päätti alustavasti myöntää sille määrärahan, joka on kyllä melko pieni (200 000 euroa). Käsittely jatkuu.

Olemme todenneet, että kylmien olosuhteiden testaus-, harjoittelu- ja tutkimuskeskus eli ArcMaTe vastaisi myös EU:n tarpeita. Tämä hankehan on nostettu hallituksen kivijalkahankkeeksi ja se kiinnostaa myös oululaisia.

Nykyoloissa kolmen pohjoismaan eli Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisalueiden yhteistyön tiivistäminen on tarpeen ja suorastaan välttämätöntä. On tärkeää, että yhteistyöalueita konkretisoidaan.  Sekä Paavo Lipposen että Risto E.J. Penttilän ja hänen ruotsalaisen ja norjalaisen kollegansa tekemät selvitykset osoittavat, että paljon on edelleen sarkaa kynnettävänä. Hyviä ehdotuksia, ne pitää panna toimeen.

Tarkoitukseni on osallistua Tromssassa tammikuussa pidettävään Arctic Frontiers -konferenssiin, jossa pohjoiskalottiyhteistyö on nousemassa vahvasti esille.

Toivotan neuvottelukunnalle antoisaa kokousta. Tapaamme vielä tänään myöhemmin Oulun kaupungintalolla, kun Barents-kokous alkaa yhteisellä illallisella.

arktinen alue