Utrikesminister Soinis öppningsinlägg under presskonferensen på Hanaholmen

Utrikesminister Soinis möte med Sveriges utrikesminister Wallström den 6 september 2017.

Vi samtalade i god anda. Margot och jag håller tät kontakt (vi träffades senast i London den 4 september).

Mötets ärenden:

  1. Fördjupandet av Finlands och Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete
  2. Ryssland, läget kring Östersjön och de kommande militärövningarna
  3. Finlands och Sveriges samarbete kring EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
  4. Vi diskuterade också kort situationen i Nordkorea och Sveriges syn på avtalet om kärnvapenförbud.

Samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken utvecklas

Bakgrund till Hanalys-konferensen:

  • Finlands och Sveriges gemensamma historia och säkerhetsmiljö, näringslivets djupa ömsesidiga integration, försvarssamarbetets snabba utveckling kräver att vi också drar åt samma håll i utrikespolitiken.

Jag hoppas att den här konferensen ordnas regelbundet varje år också i framtiden. Konferensen främjar också den samhälleliga dialogen mellan våra länder.

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

  • Det är viktigt att dialogen mellan Finland och Sverige intensifieras när GSFP nu utvecklas på ett konkret plan. Vi för redan nu en regelbunden dialog om Ryssland.

Hybridfrågor

  • Jag har uppmanat Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot att främja EU:s och Natos samarbete kring bedömningen av vår sårbarhet för hybridhot inom Östersjöregionen. Det är ett gemensamt initiativ med Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

Det etablerade samarbetet fortsätter

  • Natopartnerskapet (29+2), vapenkontroll, fredsmedling och FN

Operativt samarbete

  • Den första gemensamma resan görs till Makedonien i oktober.
  • Tjänstemannautbytet framskrider, det medför konkreta och nya synvinklar på samarbetet. Den första svenska diplomaten har börjat arbeta vid Finlands utrikesministerium den 4 september och en finländsk diplomat börjar den 11 september i Stockholm.