Utrikesminister Kanervas tal i riksdagens plenum om Finlands deltagande i verksamhet som kompletterar Natos snabbinsatsstyrkor

Utrikesminister Ilkka Kanervas tal i riksdagens plenum den 11 mars 2008 om Finlands deltagande i verksamhet som kompletterar Natos snabbinsatsstyrkor (NRF).

 

NATO
ulko- ja turvallisuuspolitiikka