Inledningsanförande av utrikesminister Ilkka Kanerva vid ett finsk-norskt seminarium om de nordliga regionerna och den förnyade nordliga dimensionen

Inledningsanförande av utrikesminister Ilkka Kanerva vid ett finsk-norskt seminarium om de nordliga regionerna och den förnyade nordliga dimensionen i Helsingfors den 5 juni.

Inledningsanförande av utrikesminister Ilkka Kanerva på engelska