Utrikesminister Erkki Tuomiojas anförande vid en utfrågning i syfte att höra det civila samhällets synpunkter

Målen för Finlands internationella människorättspolitik – utfrågning i syfte att höra det civila samhällets synpunkter vid utrikesministeriet 30.1.2013
 

ihmisoikeudet