Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Åbo universitet som en del av undervisningsprogrammet History and Politics of European Integration.

Utrikesminister Erkki Tuomioja talade vid Åbo universitet den 15 september som en del av undervisningsprogrammet History and Politics of European Integration.

EU