Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid den internationella kontaktgruppen för Afghanistan den 17 juni

kriisinhallinta