Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid medborgarforumet för Asien och Europa

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal vid medborgarforumet för Asien och Europa i Helsingfors tisdagen den 5 september.