Minister Väyrynens tal vid Barentsrådets möte i Rovaniemi

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen höll ett anförande vid Barentsrådets möte i Rovaniemi den 11 juni 2007.

Minister Väyrynens tal på engelska

pohjoinen ulottuvuus