Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE:s seminarium i riksdagen den 24 november 2009

Syftet med seminariet var att förbereda ett nordiskt säkerhetspolitiskt forum som hålls i S:t Petersburg i april 2010. Temat för minister Väyrynens tal var ”Strävan efter en dynamisk Östersjöregion – Östersjöstrategins, den nordiska dimensionens och Rysslands roll”.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal på engelska

turvallisuus