Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid Aker Arctic Passion seminarium

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid Aker Arctic Passion seminarium i Helsingfors den 6 mars.

Talet på engleska