Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan puhe Team Finland -päivässä

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan puhe Team Finland -päivässä 27.8.2015

Muutosvarauksin

Hyvät Team Finland-toimijat, hyvät ystävät,

On ilo olla puhumassa teille tänään ja keskustella kanssanne Suomen tulevaisuudelle tällä hetkellä keskeisimmästä asiasta, viennistä. Me kaikki tiedämme, että meidän on luotava Suomeen uutta kasvua ja uutta työtä. Ja me kaikki tiedämme sen onnistuvan vain viennin, Suomeen tulevien investointien ja kansainvälisyyden kautta.

Hyvät ystävät, entisenä yrittäjänä tiedän, että kaikki lähtee siitä, että kotipesä on kunnossa. Siitä, että yritysten toimintaympäristö, poliittinen päätöksenteko mukaan lukien, on ennustettava ja kannustava, jotta riskinotto on mahdollista.

Suomalaiselle osaamiselle on maailmalla kysyntää, jos vientiyritysten kilpailukyky on kunnossa. Tämän olen nähnyt ja kuullut, kun olen käynyt vienninedistämismatkoilla eri puolilla maailmaa ja vieraillut yrityksissä eri puolilla Suomea. Ja kilpailukyvyn eteen tämä hallitus tekee hartiavoimin töitä.

Esitin ennen eduskuntavaaleja kahdeksan kohdan ohjelman Suomen viennin vauhdittamiseksi. Onneksi monet ehdotuksista päätyivät hallitusohjelmaan. Hallitus vahvistaa vientiyritysten kilpailukykyä monin eri tavoin, esimerkiksi yksikkötyökustannuksia alentamalla. Se on lisäpotku, jota vienti nyt kaipaa.

Kotipesään kuuluvat olennaisena osana myös toimivat kansainvälistymispalvelut. Tästä sain paljon palautetta kiertäessäni viime vuoden aikana Team Finland-tapaamisissa ympäri Suomea. Siksi olen iloinen, että kollegaministerini Olli Rehn tänään esitteli Team Finlandin uuden kotimaan palvelumallin. Sen on olennainen osa kotipesän kuntoon laittamista.

Palautetta sain vuoden aikana myös muista asioista. Yritysten kansainvälistymisrahoitus on yksi näistä. Keskeinen sellainen. Hallitus haluaa nostaa vientirahoituksen elementit ja tason vähintään keskeisten kilpailijamaiden tasolle. Mutta tämä on tehtävä fiksusti ja yritysten tarpeita kuunnellen. Emme halua rakentaa instrumentteja, jotka eivät palvele niiden käyttäjien, teidän yritysten, tarpeita. Lupaan, että sekä minä että kollegani Olli olemme herkällä korvalla kuuntelemassa teitä jatkossakin.

Hyvät ystävät,

Panostan omalla tontillani ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä siihen, että suomalaiset yritykset pääsevät käsiksi kehittyvien maiden kasvumarkkinoihin. Toimenpiteet ovat jo valmisteilla: korotamme Finnfundin pääomaa ja otamme käyttöön uudistetun korkotuki-instrumentin. Yrityksiä palvelevat myös Finnpartnership ja UM:n ja Tekesin yhteinen BEAM − Business with Impact -kehitysinnovaatio-ohjelma.

Markkinoita ja kysyntää suomalaiselle osaamiselle löytyy, sen voin teille vannoa. Ja jos äsken mainitsemani kehittyvien maiden kasvumarkkinat tuntuvat ajatuksena vielä kaukaisilta, tiedän, että suomalaisia yrityksiä kaivataan myös lähimarkkinoillamme. Saksa tarjoaa mahdollisuuksia meriteollisuuden lisäksi myös muille aloille, Norja ja Ruotsi ovat mahdollisuuksia täynnä, vaikka joskus tuntuukin siltä, että meillä suomalaisilla vielä henkisiä rajaesteitä toimintaan näissä naapurimaissa.

Olemme ulkoministeri Soinin kanssa ajaneet sitä, että hallitus kohdentaisi kasvupanoksiaan myös Suomen kaupalliseen edustautumiseen maailman kasvukeskuksissa. Tarvitsemme paikan päälle osaavia ihmisiä auttamaan suomalaisia yrityksiä.

Meidän pitää miettiä ennakkoluulottomasti myös valtion ja yritysten välisiä yhteistyömuotoja. Mikseivät yritykset tai yritysten järjestöt voisi osallistua kaupallisten edustajien rahoittamiseen avainmarkkinoilla?

Hyvät ystävät,

Osa valtion työtä viennin edistämiseksi on myös kaupan vapauttaminen. Suomen vienti Koreaan kasvoi 35 prosentilla kun EU solmi maan kanssa vapaakaupasta. Meille tärkeistä markkinoista esimerkiksi Yhdysvallat suojelee omaa teollisuuttaan. EU:n ja USA:n kauppasopimus, TTIP, helpottaisi tilannetta.

Kauppapolitiikassa työ etenee: kesän aikana saatiin merkittävä tulos WTO:n informaatioteknologiasopimuksessa, niin kutsutussa ITA-sopimuksessa. Tämän seurauksena noin 200 tuotteen tullit laskevat nollaan, joidenkin tuotteiden osalta tosin vasta 3-5 vuoden siirtymäajan puitteissa.

Heinäkuussa päättyi myös Kazakstanin 20-vuotinen WTO-liittymisprosessi. Prosessi on erityinen Suomelle, koska toimimme koko tuon ajan liittymistyöryhmän puheenjohtajana. Tämän työn jälkeen onkin mieluista suunnata Kazakstaniin lokakuussa vienninedistämismatkalle. Mukaan muuten ehtii vielä!

EU ja Vietnam saavuttivat poliittisen yhteisymmärryksen vapaakauppasopimuksesta elokuun alussa. Neuvottelutulos on hyvä ja Suomen viennin kannalta on muun muassa tärkeää, että sopimus poistaa koneiden ja laitteiden tullit sekä vapauttaa ympäristöteknologiatuotteiden kauppaa.

Kesän aikana maailmanpolitiikassa on tapahtunut kehitystä, joka saattaa tuoda meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sopu Iranin ydinohjelmasta oli tervetullut uutinen Suomelle ja koko kansainväliselle yhteisölle. Toivon, että Iran täyttää nyt sopimuksessa olevat velvoitteensa, jotta pakotteet voidaan purkaa sovitussa aikataulussa. Sopimuksen myötä Iranin-vastaiset pakotteet poistuvat vähitellen jolloin kaupankäynti Iranin kanssa helpottuu. Tämä on hyvä uutinen myös suomalaisyrityksille. Ja sinne suuntaankin vienninedistämismatkalle vielä tämän vuoden lopussa.

Arvoisat yrittäjät,

Team Finland-päivä on ajoitettu ulkoministeriön vuotuisen suurlähettiläskokouksen yhteyteen, jotta te saisitte suoran yhteyden kaikkiin Team Finland-toimijoihin, myös eri maiden Team Finland-tiimien päälliköihin eli suurlähettiläihimme. Korostan, että me ulkoministeriössä olemme yritysten palveluksessa emme vain ulkomailla, vaan myös Suomessa. Niiden, jotka jo toimivat eri markkinoilla, niiden, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä, niiden, jotka vasta hakevat kansainvälistymiskipinää. Paitsi että suurlähettiläämme auttavat teitä asemamaissaan, he myös kiertävät Suomea esittelemässä maidensa markkinoita ja ovat käytössänne esimerkiksi videolinkkien välityksellä. Hyödyntäkää tätä osaamista!

Hyvät Team Finland-toimijat,

Te olette kaikki tärkeässä roolissa. Ensimmäisen kansainvälistymiskipinän saanut yritys on meille tärkeä asiakas. Tätä kipinää ei missään tapauksessa saa sammuttaa pallottelemalla yritystä toimijalta toiselle vaan päinvastoin, meidän tehtävämme on puhaltaa tuohon kipinään niin, että saamme tähän maahan todellisen roihun vientiin.

Kiitos.