Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäkis tal vid seminariet Handelns dag 2007

Minister Lehtomäkis tal på finska