Ambassadör Vesa Himanens tal vid den 92:a sessionen för Internationella migrationsorganisationens råd

Internationella migrationsorganisationen IOM:s råd höll sin 92:a session i Genève den 30 november-1 december. Ambassadör Vesa Himanen höll EU:s genom tiderna första gemensamma anförande vid rådet. Ordförandelandet Finland tog initiativet till en mer samordnad IOM-politik. EU:s medlemsländer och kommissionen är tillsammans IOM:s största biståndsgivare.

Ambassadör Vesa Himanens tal på engelska