Pertti Salolainens avslutningstal vid OECD:s jubileumsseminarium

Avslutningstal av ordföranden i riksdagens utrikesutskott Pertti Salolainen vid ett jubileumsseminarium för att fira Finlands 40-Åriga medlemskap i OECD i Helsingfors den 20 januari.

OECD