Statsminister Vanhanen vid Nordiska rådets session: Möjligheternas Norden - nära dig

Statsminister Vanhanen vid Nordiska rådets session: Möjligheternas Norden - nära dig

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2007 - statsminister Matti Vanhanens presentation av ordförandeskapsprogrammet "Möjligheternas Norden - nära dig" i Köpenhamn den 31 oktober 2006.