Ministeri Virolaisen puhe EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäseminaarissa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen puhe EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäseminaarissa 24. elokuuta 2018.

Arvoisat yrittäjyysvaltuuskunnan jäsenet,

Viime vuosina olemme saaneet nauttia talouden myötätuulesta pitkän alavireisen kauden jälkeen. Niin talouden luvut kuin vientiluvutkin ovat olleet myönteistä luettavaa. Menestyksen tunteeseen ei kuitenkaan voi tuudittautua. Siksi tervehdin ilolla tämän päivän ohjelmaanne, jossa pureudutte kasvuun ja yritysten (erityisesti pk-yritysten) merkitykseen.

Puhun tänään ensin kauppapoliittisesta toimintaympäristöstä ja sitten yritysten kansainvälistymisestä.

Globaalitasolla talous on yhä kasvu-uralla, mutta heikkeneviä merkkejä kasvusta on jo näköpiirissä. Uhka laajemmasta kauppasodasta on yhä ilmeinen, vaikka jännitteitä Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on saatu purettua. Kauppapoliittinen epävarmuus vaikuttaa hidastavasti talouteen ja investointi-ilmapiiriin.

Globalisaatio on muokannut viime vuosikymmeninä huomattavasti kauppaa. Tuotantoketjut ovat pirstoutuneet, ja monien maiden kaupasta iso osa on välituotteita. Kaupan palveluvaltaistuminen ja tämän muutoksen kiihtyminen digitalisaation myötä muokkaa toimintaympäristöä entisestään.

Kaupan vapauttaminen on hyödyttänyt kansainvälistä taloutta ja yhteiskuntia. Myös yksityinen kulutus ja hyvinvointi kasvavat. Olisikin loogista, että taloudet avautuisivat entistä enemmän kansainväliselle kilpailulle.

Sen sijaan olemme tilanteessa, jossa kymmenen vuoden takaisen talous- ja rahoituskriisin jälkimainingeissa maat turvautuvat entistä enemmän protektionismiin. Sekä WTO:n että EU:n viimeaikaiset selvitykset osoittavat huolestuttavasti, että kaupan esteiden määrä on kasvussa.

Kansainvälinen kauppajärjestelmä on kovassa paineessa. Nousevien talouksien ohella myös Yhdysvaltojen nykyhallinto haastaa kauppajärjestelmää. Yhdysvallat on ollut sodanjälkeisen ajan kauppa-arkkitehtuurin pääsuunnittelija, ja sen johdolla on vuosikymmenet menty eteenpäin kauppaa avaavalla ja kaupankäynnin esteitä purkavalla tiellä. Nyt johtajuus on kadoksissa.

Murros voi johtaa siihen, että monenkeskinen yhteistyö vähenee ja bilateraalisuus lisääntyy. Tuleeko tämä heijastumaan kuinka laajamittaisesti globaaleihin tuotantoketjuihin ja kaupan arvonmuodostukseen, nähdään vähän pitemmällä aikavälillä. Yksittäisiin yrityksiin heijastusvaikutuksia on jo nyt. 

EU:n on tärkeä osoittaa johtajuutta puolustaessaan kansainvälisen  järjestelmän rakenteita ja kaupan merkitystä kasvulle, hyvinvoinnille ja työllisyydelle. EU-Kiina-huippukokouksessa Kiinalta saatiin myötämielisyyttä WTO:n uudistamiseen. Komission puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin tapaamisessa sovittiin niin ikään yhteistyöstä. Jatkossa nähdään, miten tässä työssä onnistutaan.

Todettakoon kuitenkin EU:n ja USA:n välisistä suhteista, että Junckerin ja Trumpin tapaaminen heinäkuussa ylitti selvästi odotukset. Tapaamisessa sovittiin mm. teollisuustuotteiden tulleja (autoja lukuunottamatta), kaupanesteitä ja valtiontukia koskevan työn käynnistämisestä, nesteytetyn maakaasun ja soijapapujen tuonnin lisäämisestä EU:iin sekä yhteistyöstä WTO:n uudistamiseksi mm. epäreilujen kauppakäytänteiden karsimiseksi.

Komissio on korostanut tulosten poliittista merkitystä – autotullien ja sitä kautta kauppasodan uhka on toistaiseksi vältetty ja Yhdysvallat on osoittanut ymmärrystä myös teräs- ja alumiinitullikysymyksen ratkaisemisessa. Uusi ”toimeenpaneva työryhmä” valmistelee jatkotyötä.

Yhdysvalloilla on intressiä saada myönteisiä tuloksia nopealla aikataululla syksyn kongressivaalejakin silmällä pitäen. Sitä kautta voisi olla intressi pitää neuvottelut yksinkertaisina, mikä tarkoittaa pitäytymistä neuvotteluissa teollisuustulleista. Lisämausteet, kuten maatalous, tulisivat varmasti monimutkaistamaan tilannetta. Toisaalta Yhdysvallat on osoittautunut nykyhallinnon aikana varsin ennalta-arvaamattomaksi, joten ei ole varmuutta siitä, kuinka kauan nyt saavutettu ”linnarauha” kestää.

Monenvälisen kauppajärjestelmän uudistusten ohella ja protektionististen paineiden kourissa EU:n tulee pitää huolta omista kauppaintresseistään. Tämä tapahtuu pääasiallisesti kauppaneuvottelujen kautta, joita EU käy laajalla rintamalla.

Brexit ja Iso-Britannian ero haastaa EU:n. On tärkeää, että ero tapahtuu järjestäytyneesti ja neuvottelut uudesta suhteesta etenevät. Samalla kannattaa yrityspuolella valmistautua myös mahdollisuuteen, että maaliskuun lopussa ensi vuonna ollaan sopimuksettomassa erossa.    

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella yhtenä vahvana teemana on ”kasvu”. Tähän pyritään sisämarkkinoita ja ulkomaankauppaa kehittämällä. Tulevan komission tehtävänä on pohtia suhdettaan Kiinaan ja USA:han, samalla varmistaa voimassa olevien sopimusten toimeenpano. Uusia markkinoiden avaamisen jatkaminen on myös tärkeää.

Hyvät yrittäjyysvaltuuskunnan jäsenet,

Suomi on pieni vientivetoinen talous, joten taloudellisen menestyksemme kannalta teidän työ on aivan olennaista. Valtionvallan tärkeä tehtävä on tukea teitä vientiponnisteluissa. Team Finland-verkostoyhteistyöstä voin nostaa muutamia keskeisiä asioita, jotka ovat ajankohtaisia.

Ensinnäkin olemme entisestään syventäneet yhteistyötämme Ulkoministeriön ja Business Finlandin välillä niin vientimarkkinoilla kuin pääkaupungissakin. Olemme UM:ssä hyvin sitoutuneita Team Finland-työn kehittämiseen ja olemmekin uudistaneet yhteistyön työkaluja.  

Toiseksi meidän tulee huolehtia riittävistä resursseista eli kentälle käytännön työhön tarvitaan lisää tekeviä käsiä. Ensimmäiset lisävahvistukset on jo valittu ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että Business Finlandin ulkomaanverkoston vahvistamista jatketaan. Tahtotila on yhteinen, se pitää nyt vain viedä käytännön tasolle.

Isojen rakenteellisten uudistusten jälkeen on tärkeää taata nyt työrauha kentällä. Tämän rinnalla mietimme kuitenkin koko ajan Team Finland-palvelujemme kehittämistä ja siksi kuulisinkin mieluusti näkemyksiänne siitä, miten TF-palveluja tulisi teidän mielestänne kehittää. Syksyllähän aloittaa uusi Team Finland-johtoryhmä, jossa EK on edustettuna yhdessä Suomen Yrittäjien sekä Keskuskauppakamarin kanssa.

Muistutan tässä vielä UM:n Team Finland-palveluista. Meillä on varsin kattava globaali edustustoverkko ja alleviivaan, että kaikki Suomen ulkomaanedustustot ovat valmiita auttamaan suomalaisyrityksiä mm. markkinatiedoilla, tukemalla yrityksiä verkottumisessa ja auttamalla yrityksiä taklaamaan mahdollisesti ilmenneitä kaupan esteitä. Myös kehittyville markkinoille meillä on olemassa useampia tukimuotoja yritysten vientiponnistelujen tueksi.

Hyödyntäkää siis meitä, sillä olemme teitä varten! Muistatan kuitenkin, että vientipäätösten teoista te yrityksissä vastaatte aina itse. Meidän tehtävämme on auttaa ja tukea, jotta te yrityksissä saatte hyviä tuloksia ja että vienti vetää.  Kiitos!