Minister Väyrynens tal vid sessionen i FN:s kommission för hållbar utveckling

Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid den femtonde sessionen i FN:s kommission för hållbar utveckling i New York den 9 maj.

Talet på engelska