Minister Paavo Väyrynens tal vid ekonomiska forumet Finland-Kina-Ryssland den 30 oktober 2008

 

Minister Väyrynens tal (pÅ engelska)