Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid ett forum för exportfrämjande mellan Finland och Zambia den 5 mars

Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid ett forum för exportfrämjande mellan Finland och Zambia den 5 mars