Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid meteorologiska institutets seminarium

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid meteorologiska institutets seminarium "Disaster Risk and Climate Change" i Helsingfors den 13 februari.

 

ilmastonmuutokset