Minister Väyrynens tal vid OECD:s 50-årsjubileumsmöte

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid OECD:s 50-årsjubileumsmöte i Paris den 26 maj 2011.