Minister Väyrynens tal vid ett seminarium om utvecklingssamarbete

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid seminarium "EU and Aid Effectiveness: Moving from Rhetoric to Action?" fredagen den 30 maj 2008, Finlandiahuset.