Minister Väyrynens tal vid öppningssession för utvecklingssamarbetsforum

Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid ett högnivåforum om utvecklingssamarbete underställt FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC i New York tisdagen den 29 juni 2010.