Minister Väyrynens tal vid den sjätte högnivåkonferensen om arktisk sjöfart

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynens tal vid den sjätte högnivåkonferensen om arktisk sjöfart i Helsingfors den 27 april 2010.