Minister Tuomiojas tal vid högnivåmötet om vapenhandelsavtalet

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal å de sju initiativtagarländernas vägnar vid ett högnivåmöte med anknytning till den internationella vapenhandelskonventionen (ATT) i New York den 25 september 2013

 

YK