Minister Tuomiojas tal om kvinnors deltagande i fredsmedling

Den 9 oktober höll utrikesminister Erkki Tuomioja ett anförande under ett seminarium i Kyrkslätt i anslutning till projektet Gender and Mediation som finansieras av utrikesministeriet.

Seminariet som behandlade kvinnors deltagande i fredsmedling arrangerades av president Martti Ahtisaaris organisation Crisis Management Initiative (CMI) som tillsammans med fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och FN:s stödenhet för fredsmedling står för genomförandet av utbildningsprojektet Gender and Mediation.

ihmisoikeudet
kriisinhallinta
sosiaalinen sukupuoli