Minister Tuomiojas tal vid högnivåmötet om utrotandet av våld mot kvinnor och flickor

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Finlands, Liberias och FN:s jämställdhetsorganisation UM Womens högnivåmöte om utrotandet av våld mot kvinnor och flickor i New York den 25 september 2013

YK
ihmisoikeudet